O¶wietlenie - producenci alternatywnego o¶wietlenia samochodowego zapewniaj± na dzień dzisiejszy bardzo duży wybór reflektorów samochodowych, które oprócz nadzwyczajnego wygl±du zapewniaj± now± klasę o¶wietlania przy zachowaniu dopuszczalnych parametrów pracy.


    
    Tuning o¶wietlenia polega poza wymian± kloszy, głownie na zastosowaniu specjalnych żarówek. Parametry strumienia ¶wietlnego zależ± między innymi od długo¶ci żarnika, którym jest zazwyczaj drut wolframowy i od gazu który wypełnia przestrzeń ograniczon± szkłem zarówki. Zwykłe żarówki s± wypełniane argonem. Na rynku dostępne s± obecnie lampy halogenowe daj±ce bielsze i ja¶niejsze ¶wiatło. Argon został tam zast±piony gazem zwanym halogenem, powstałym ze zwi±zków jodu i bromu. Pozwoliło to na zwiększenie temperatury żarnika.

    Od ponad 10-ciu lat sprzedawane s± lampy, gdzie bańka szklana wypełniona jest ksenonem. ¬ródłem ¶wiatła jest w nich łuk elektryczny, pal±cy się pomiędzy dwoma elektrodami. Lampy ksenonowe daj± ok. 3 razy większy strumień ¶wietlny niż tradycyjne żarówki przy tym samym poborze mocy.

    W reflektory samochodowe zaopatrujemy się u wysokiej klasy producenta - w firmie IN.PRO. Poniżej przedstawiamy fragment asortymentu.

Audi A3


Audi A4


BMW
Ford


Mercedes


Opel
Peugeot


Renault


Volkswagen